młoda, opiekunka trzyma za rękę starszą panią. twarze skierowane są ku sobie w promiennych uśmiechach.
zmień kontrast
A-   A    A+
mapa serwisu
wersja tekstowa
A-
A
A+
Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

Ten Dom to coś więcej niż tylko wygoda i opieka - tu po prostu znalazłam swoją drugą rodzinę
- mieszkanka domu

Data publikacji: 18 czerwca 2018

Oferta Domu jest skierowana dla osób, które z uwagi na swój wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, nie mogą samodzielnie funkcjonować w miejscu swojego zamieszkania i wymagają całodobowej, zorganizowanej opieki.

Przyjęcie nowego mieszkańca następuje na podstawie decyzji umieszczającej, wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, działającego z upoważnienia Starosty Pabianickiego. Termin przyjęcia uzgadniamy z zainteresowanym lub jego rodziną w kolejności otrzymanej decyzji.

Opłata za pobyt mieszkańca w Domu określona jest w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769, poz. 1985). Opłata za pobyt w Domu jest obowiązkowa. Koszt utrzymania mieszkańca na rok 2024 wynosi: 6 300,00 zł. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego świadczenia rentowego lub emerytalnego, natomiast pozostałą część dopłacają osoby zobowiązane do alimentacji lub Miejski, czy też Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nie opłacanie pobytu lub opłacanie go w niepełnej wysokości, może skutkować utratą prawa do miejsca w Domu.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu, bądź chcące nam powierzyć opiekę nad swoimi bliskimi, mogą uzyskać dodatkowe informacje bezpośrednio u naszych pracowników socjalnych. Telefon do pracowników socjalnych: 42 213 75 51.