młoda, opiekunka trzyma za rękę starszą panią. twarze skierowane są ku sobie w promiennych uśmiechach.
zmień kontrast
A-   A    A+
mapa serwisu
wersja tekstowa
A-
A
A+
Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

Ten Dom to coś więcej niż tylko wygoda i opieka - tu po prostu znalazłam swoją drugą rodzinę
- mieszkanka domu

Data publikacji: 18 listopada 2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę mięsa i jego przetworów dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w terminie od 01.01.2016r do 31.12.2016r”

W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mięsa i jego przetworów dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w terminie od 01.01.2016r do 31.12.2016r”

 

najkorzystniejsze oferty złożyli :

 

  1. A. Dostawa wędlin:

„Jamir” Sobieraj i Wspólnicy Sp.j 98-083 Lutomiersk, Bechcice Parcela 21,

która uzyskała 400 pkt.

 

Ponadto rozpatrzono oferty:

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski   26-332 Sławno,

Dąbrowa 6, która uzyskała 368 pkt.

 

PPH „KELMES” Elżbieta Szymańska Andrzej Szymański Spółka Jawna

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Włókiennicza 20/22, która uzyskała 344 pkt.

 

Zakłady Mięsne Pamso S.A, 95-200 Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19,

która uzyskała 296 pkt.

 

  1. Dostawa mięsa:

    

najkorzystniejsze oferty złożyli :

 

„Jamir” Sobieraj i Wspólnicy Sp.j 98-083 Lutomiersk, Bechcice Parcela 21,

która uzyskała 400 pkt.

 

Ponadto rozpatrzono oferty:

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski   26-332 Sławno,

Dąbrowa 6, która uzyskała 360 pkt.

 

PPH „KELMES” Elżbieta Szymańska Andrzej Szymański Spółka Jawna

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Włókiennicza 20/22, która uzyskała 344 pkt.

 

Zakłady Mięsne Pamso S.A, 95-200 Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19,

która uzyskała 340 pkt.

 

 

  1. Dostawa mięsa drobiowego:

 

najkorzystniejsze oferty złożyli :

 

P.P.H.U „Jacek” Jacek Kraska 95-200 Pabianice, Szynkielew 54,

która uzyskała 400 pkt.

 

Ponadto rozpatrzono oferty:

 

„Jamir” Sobieraj i Wspólnicy Sp.j 98-083 Lutomiersk, Bechcice Parcela 21,

która uzyskała 388 pkt.

 

PPH „KELMES” Elżbieta Szamańska Andrzej Szamański Spółka Jawna

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Włókiennicza 20/22, która uzyskała 372 pkt.

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski   26-332 Sławno,

Dąbrowa 6, która uzyskała 384 pkt.

 

Zakłady Mięsne Pamso S.A, 95-200 Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19,

która uzyskała 368 pkt.

 

 

Jedynym kryterium oceny była cena.

Żadnej oferty nie wykluczono.

Żadnej oferty nie odrzucono.

 

Podpisanie umów z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty nastąpi

w dniu 31.12.2015r. w siedzibie Zamawiającego.