młoda, opiekunka trzyma za rękę starszą panią. twarze skierowane są ku sobie w promiennych uśmiechach.
zmień kontrast
A-   A    A+
mapa serwisu
wersja tekstowa
A-
A
A+
Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

Ten Dom to coś więcej niż tylko wygoda i opieka - tu po prostu znalazłam swoją drugą rodzinę
- mieszkanka domu

Data publikacji: 28 listopada 2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę mięsa i jego przetworów dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w terminie od 02.01.2015r do 31.12.2015r”

W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mięsa i jego przetworów dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w terminie od 02.01.2015r do 31.12.2015r”

 

najkorzystniejsze oferty złożyli :

 

  1. A. Dostawa wędlin:

     Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski   26-332 Sławno,

Dąbrowa 6, która uzyskała 400 pkt.

 

Ponadto rozpatrzono oferty:

 

„Jamir” Sobieraj i Wspólnicy Sp.j 98-083 Lutomiersk, Bechcice Parcela 21,

która uzyskała 398,80 pkt.

 

Zakłady Mięsne Pamso S.A. 95-200 Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19,

która uzyskała 364 pkt.

 

PPH „KELMES” Elżbieta Szamańska Andrzej Szamański Spółka Jawna

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Włókiennicza 20/22, która uzyskała 376 pkt.

 

  1. Dostawa mięsa:

     Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski   26-332 Sławno,

Dąbrowa 6, która uzyskała 400 pkt.

 

Ponadto rozpatrzono oferty:

 

„Jamir” Sobieraj i Wspólnicy Sp.j 98-083 Lutomiersk, Bechcice Parcela 21,

która uzyskała 394,40 pkt.

 

Zakłady Mięsne Pamso S.A. 95-200 Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19,

która uzyskała 396 pkt.

 

PPH „KELMES” Elżbieta Szamańska Andrzej Szamański Spółka Jawna

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Włókiennicza 20/22, która uzyskała 352 pkt.

 

  1. Dostawa mięsa drobiowego:

P.P.H.U „Jacek” Jacek Kraska 95-200 Pabianice, Szynkielew 54,

która uzyskała 400 pkt.

 

Ponadto rozpatrzono oferty:

 

„Jamir” Sobieraj i Wspólnicy Sp.j 98-083 Lutomiersk, Bechcice Parcela 21,

która uzyskała 384 pkt.

 

Zakłady Mięsne Pamso S.A. 95-200 Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19,

która uzyskała 384 pkt.

 

PPH „KELMES” Elżbieta Szamańska Andrzej Szamański Spółka Jawna

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Włókiennicza 20/22, która uzyskała 372 pkt.

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski   26-332 Sławno,

Dąbrowa 6, która uzyskała 344 pkt.

 

 

 

 

Jedynym kryterium oceny była cena.

Żadnego z wykonawców nie wykluczono. Żadnej oferty nie odrzucono.

 

Podpisanie umów z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty nastąpi

w dniu 2.01.2015r. w siedzibie Zamawiającego.